Przystosowanie wtyczki Related Entries do pracy w Presell Pages opartych o WordPress

Dostałem kilka maili, że po doinstalowaniu do Presell Pages opartego o WordPress opisywanej przeze mnie wtyczki Related Entries zwanej też Related Posts, która doskonale polepsza wewnętrzne linkowanie w Presell Pages, istnieje możliwość dostępu do ustawień tej wtyczki nie tylko dla użytkowników o statusie Administrator, ale również dla użytkowników o statusie Autor.

Faktycznie, ta wtyczka umożliwia każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi zaingerować np. w wygląd strony poprzez “wstrzyknięcie” poprzez formularz ustawienia skryptu jakiegoś zdjęcia lub innego, bardziej złośliwego elementu strony.

Aby tego uniknąć, proponuję dokonać kilka drobnych korekt w kodzie tej wtyczki, zabezpieczających nasz Presell Pages przed umyślnymi bądź nieumyślnymi ingerencjami w kod HTML.